สถานการณ์ ไข้เลือดออก จังหวัด นนทบุรี

สถานการณ์ ไข้เลือดออก จังหวัด นนทบุรี

นนทบุรี ประกอบไปด้วย 6 อำเภอ ได้แก่ เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด  ดูเขตพื้นที่ จังหวัด นนทบุรี ได้ที่ https://th.wikipedia.org ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ มี การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก ที่แตกต่างกันไป สำหรับ ใน จังหวัด นนทบุรี นั้น เราได้ updat...