จังหวัด พัทลุง สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

พัทลุง ประกอบไปด้วย 11 อำเภอ ได้แก่ เมืองพัทลุง  เขาชัยสน  กงหรา  ควนขนุน  ตะโหมด  บางแก้ว  ปากพยูน  ป่าบอน  ป่าพยอม  ศรีนครินทร์  ศรีบรรพต  ดูเขตพื้นที่ จังหวัด พัทลุง  ได้ที่ https://th.wikipedia.org ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ มี การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก...

จังหวัด พังงา สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

พังงา ประกอบไปด้วย 8 อำเภอ ได้แก่ เมืองพังงา  เกาะยาว กะปง  คุระบุรี  ตะกั่วทุ่ง  ตะกั่วป่า  ทับปุด  ท้ายเหมือง ดูเขตพื้นที่ จังหวัด พังงา  ได้ที่ https://th.wikipedia.org ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ มี การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก ที่แตกต่างกันไป สำหรับ ใน จังหวัด...

จังหวัด ปัตตานี สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

ปัตตานี ประกอบไปด้วย 12 อำเภอ ได้แก่ เมืองปัตตานี  แม่ลาน  โคกโพธิ์  ไม้แก่น  กะพ้อ  ทุ่งยางแดง  ปะนาเระ  มายอ  ยะรัง  ยะหริ่ง  สายบุรี  หนองจิก     ดูเขตพื้นที่ จังหวัด ปัตตานี  ได้ที่ https://th.wikipedia.org ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ มี การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก...

จังหวัด นราธิวาส สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

นราธิวาส  ประกอบไปด้วย 13 อำเภอ ได้แก่ เมืองนราธิวาส  เจาะไอร้อง  แว้ง  จะแนะ  ตากใบ  บาเจาะ  ยี่งอ  ระแงะ  รือเสาะ  ศรีสาคร  สุไหงโก-ลก   สุไหงปาตี  สุคิริน ดูเขตพื้นที่ จังหวัด นราธิวาส ได้ที่ https://th.wikipedia.org ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ มี การระบาดของ โรค...

จังหวัด นครศรีธรรมราช สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

นครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย 23 อำเภอ ได้แก่ เมืองนครศรีธรรมราช  เชียรใหญ่  เฉลิมพระเกียรติ  ขนอม จุฬาภรณ์  ฉวาง  ชะอวด  ช้างกลาง  ถ้ำพรรณรา  ท่าศาลา  ทุ่งใหญ่  ทุ่งสง  นบพิตำ  นาบอน  บางขัน  ปากพนัง  พรหมคีรี  พระพรหม  พิปูน  ร่อนพิบูลย์  ลานสกา  สิชล  หัวไทร...

จังหวัด ตรัง สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

ตรัง  ประกอบไปด้วย 10 อำเภอ ได้แก่ เมืองตรัง  กันตัง  นาโยง  ปะเหลียน  ย่านตาขาว  รัษฏา  วังวิเศษ  สิเกา  ห้วยยอด  หาดสำราญ   ดูเขตพื้นที่ จังหวัด ตรัง ได้ที่ https://th.wikipedia.org ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ มี การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก ที่แตกต่างกันไป สำหรับ ใน...