จังหวัด สตูล สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

สตูล ประกอบไปด้วย 7 อำเภอ ได้แก่ เมืองสตูล  ควนโดน  ควนกาหลง  ท่าแพร  ทุ่งหว้า  มะนัง  ละงู   ดูเขตพื้นที่ จังหวัด สตูล  ได้ที่ https://th.wikipedia.org ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ มี การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก ที่แตกต่างกันไป สำหรับ ใน จังหวัด สตูล นั้น เราได้ updat...

จังหวัด สงขลา สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

สงขลา ประกอบไปด้วย 16 อำเภอ ได้แก่ เมืองสงขลา  เทพา กระแสสินธุ์  คลองหอยโข่ง  ควนเนียง จะนะ  นาทวี  นาหม่อม บางกล่ำ  ระโนด  รัตภูมิ  สทิงพระ  สะเดา  สะบ้าย้อย  สิงหนคร   หาดใหญ่  ดูเขตพื้นที่ จังหวัด สงขลา   ได้ที่ https://th.wikipedia.org ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ มี...

จังหวัด สุราษฎร์ธานี สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

สุราษฎร์ธานี ประกอบไปด้วย 19 อำเภอ ได้แก่ เมืองสุราษฏร์ธานี  เกาะพงัน  เกาะสมุย  เคียนชา เวียงสระ  ไชยา  กาญจนะดิษฐ์  คีรีรัฐนิคม  ชัยบุรี  ดอนสัก  ท่าฉาง ท่าชนะ บ้านตาขุน  บ้านนาเดิม  บ้านนาสาร  พนม  พระแสง  พุนพิน  วิภาวดี ดูเขตพื้นที่ จังหวัด...

จังหวัด ยะลา สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

ยะลา ประกอบไปด้วย 7 อำเภอ ได้แก่ กรงปินัง  กาบัง  ธารโต  บันนังสตา เมือง ยะหา  รามัน ดูเขตพื้นที่ จังหวัด ยะลา  ได้ที่ https://th.wikipedia.org ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ มี การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก ที่แตกต่างกันไป สำหรับ ใน จังหวัด ยะลา นั้น เราได้ updat ข้อมูลสถิติ...

จังหวัด ระนอง สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

ระนอง ประกอบไปด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ เมืองระนอง กระบุรี  กะเปอร์  ละอุ่น  สุขสำราญ ดูเขตพื้นที่ จังหวัด ระนองได้ที่ https://th.wikipedia.org ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ มี การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก ที่แตกต่างกันไป สำหรับ ใน จังหวัด ระนอง นั้น เราได้ updat ข้อมูลสถิติ ภาพ...

จังหวัด ภูเก็ต สถานการณ์ ไข้เลือดออก ล่าสุด เช็คด่วน

ภูเก็ต ประกอบไปด้วย 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองภูเก็ต  กะทู้  ถลาง ดูเขตพื้นที่ จังหวัด ภูเก็ต  ได้ที่ https://th.wikipedia.org ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ มี การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก ที่แตกต่างกันไป สำหรับ ใน จังหวัด ภูเก็ต นั้น เราได้ updat ข้อมูลสถิติ ภาพ รวมทั้ง จังหวัด...