เกี่ยวกับ เว็บ ไข้เลือดออก

สวัสดีครับ

ขอบคุณครับ สำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไข้เลือดออก ความตั้งใจแรกในการจัดทำเว็บ ไข้เลือดออก เกิดจากประสบการณ์ ส่วนตัวที่ไม่ดีกับโรคนี้ ที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว จนเกิดความคิดว่า จะทำอย่างไร ให้ผู้คนหันมาใส่ใจ และมาป้องกัน ไข้เลือดออก ให้ห่างไกลจากครอบครัว ตัวเอง

จึงเกิด ไอเดีย ในการทำเว็บนี้ขึ้นมา เพราะคิดว่า เป็นสื่อที่เข้าถึง คนได้หลายคน เพื่อนำข้อมูลทาง สถิติ ของโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดต่างๆ เตือนให้ผู้คนที่ได้เห็นข้อมูลป้องกันและทันเหตุการณ์ เพราะข้อมูลจะถูก อัพเดท ทุกๆ 3 อาทิตย์

จากการสังเกตุและทำข้อมูลจะเห็นว่า ไข้เลือดออก นั้น จากการเก็บสถิติ นั้น มันมากขึ้นทุกปี ไม่ลดลงเลย อาจเป็นเพราะ การเพิ่มขึ้นของ ยุงลาย จากสภาพอากาศโลกที่ ร้อนขึ้นทำให้เอื้อต่อการ ขยายพันธ์ของยุงลาย 

แต่สิ่งที่น่ากลัวในอนาคต คือ การพัฒนาของโรค ไข้เลือดออก ที่จะกลายพันธ์ เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต โดยมี ยุงลาย ที่เพิ่มขึ้น เป็นพาหะ ซึ่งมันต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว และ ความรุนแรงของมันก็ไม่อยากจะคิด

ผมจึงอยาก ทำเว็บไข้เลือดออก ขึ้นมาเพื่อเป็น เครื่องมือ การแจ้งเตือนให้ ผู้คนได้ป้องกัน เพื่อลดการสูญเสีย ลดการติดเชื้อ และ ล้อมวงให้ เขตติดเชื้อ แคบลง และควบคุมได้ และ จะพยายามพัฒนาเว็บ ให้เป็น app ในมือถือ เพื่อการแจ้งเตือน ที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์ หวังว่า เว็บไข้เลือดออกนี้ จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อย ต่อผู้ที่เข้าชมนะครับ ขอบคุณครับ

KAMONCHNOK